‘Градска изборна комисија’

ГГБОЕ Решење о неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије у Пожаревцу и бирачких одбора

izborna_komisija На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 16. става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 12.4.2012. године у 14,04 часова донела је Р Е Ш Е Њ...

Решење – изборна листа бр. 8 – Група грађана „Иницијативом за промене“

izborna_komisija На основу члана 24. става 1. и члана 15. став 1. тачка 6) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 10.4.2012. године у 14,34 часова донела је РЕШЕЊЕ Проглашава се Изборна листа...

ГГИЗП Решење о неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије у Пожаревцу и бирачких одбора

izborna_komisija На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 16. става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 10.4.2012. године у 14,35 часова донела је Р Е Ш Е Њ...

Решење – изборна листа бр. 7 – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије

izborna_komisija На основу члана 24. става 1. и члана 15. став 1. тачка 6) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 5.4.2012. године у 15,07 часова донела је РЕШЕЊЕ Проглашава се Изборна листа...

СПС Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије у Пожаревцу и бирачких одбора

izborna_komisija На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 16. става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 5.4.2012. године у 15,09 часова, донела је Р Е Ш Е Њ...

Решење – изборна листа бр. 6 – Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

izborna_komisija На основу члана 24. става 1. и члана 15. став 1. тачка 6) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 5.4.2012. године у 10,40 часова донела је РЕШЕЊЕ Проглашава се Изборна листа...

ДСС Решење о неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије у Пожаревцу и бирачких одбора

izborna_komisija На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 16. става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 5.4.2012. године у 10,42 донела је Р Е Ш Е Њ Е ...

Решење – изборна листа бр. 5 – Покренимо Пожаревац – Томислав Николић

izborna_komisija На основу члана 24. става 1. и члана 15. став 1. тачка 6) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 31.3.2012. године у 18,05 часова донела је РЕШЕЊЕ Проглашава се Изборна листа...

СНС Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије у Пожаревцу и бирачких одбора

izborna_komisija На основу члана 14. става 1. и 6. и члана 16. става 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 31.3.2012. године у 18,07 часова, донела је Р Е Ш Е Њ...

Решење – изборна листа бр. 4 – Чедомир Јовановић – Преокрет

izborna_komisija На основу члана 24. става 1. и члана 15. став 1. тачка 6) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 29.3.2012. године у 15 сати и 5 минута донела је РЕШЕЊЕ Проглашава...