Резултати избора Скупштине града Пожаревца

11 Образац ОСГП-22/2012 На основу члана 39. става 1. и члана 40. става 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу (у даљем тексту: Комисија) на...

Записник о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине града Пожаревца

11 На основу члана 41. става 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10-Одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија у Пожаревцу (у даљем тексту: Комисија) на седници од 7.5.2012. године, сачинила...

Провера бирачког права путем СМС-а

izborna_komisija Грађани с правом гласа од данас могу и слањем СМС-а на број 2202 да провере да ли су и где уписани у јединствени бирачки списак, саопштило Министарство за људска и мањинска права и државну управу...

Обавештење грађанима са подручја града Пожаревца

11 На основу члана 5. Став 1, члана 14. Став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 5, 8. и 10. Упутства за спровођење закона...